045-2301001 · info@cabnb.nl

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wij vinden goede service en hoge kwaliteit van onze dienstverlening van groot belang.

Wij streven er altijd naar om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Mocht het zo zijn dat u ergens niet eens mee bent, of ontevreden bent, dan horen wij dit graag. Wij zullen ten alle tijden zoeken naar een juiste oplossing. Uw klacht helpt ons tevens bij de verbetering van onze dienstverlening.

Wij streven er naar om uw klacht zo goed mogelijke af te handelen. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
Voor eventuele geschillen kunt u zich wenden tot Geschilleninstantie KPZ.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de flyer op deze pagina.

Download flyer