045-2301001 · info@cabnb.nl

Diensten

WMO

De WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het is een wet die ervoor zorgt dat jij de juiste ondersteuning krijgt om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen.
De uitvoering van de wet ligt bij jouw gemeente.

Forensische zorg

Forensische ambulante begeleiding wordt meestal opgelegd door de rechter als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd.

Op verwijzing van de 3RO (de drie reclasseringsorganisaties) verzorgen wij forensische ambulante begeleiding voor volwassenen.

Aanmelding

Aanmelding

Klik hier voor aanmelding

Intake

Intake

N.a.v. een aanmelding zal eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden bij u thuis of bij ons op kantoor.

Hierin bespreken we samen de hulpvragen en kijken we wat we voor je kunnen betekenen.

Zorgplan

Zorgplan

Na een intake zal gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld worden waarin doelen worden geformuleerd met bijbehorende actiepunten. Intern zullen we kijken voor een juiste match tussen zorgvrager en hulpverlener.