045-2301001 · info@cabnb.nl

Forensische ambulante begeleiding

Forensische zorg wordt meestal opgelegd door de rechter als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd.

Op verwijzing van de 3RO (de drie reclasseringsorganisaties) verzorgen wij forensische ambulante begeleiding voor volwassenen.

Onze verzorgingsgebied is Zuid-Limburg tot en met Roermond.

Op de volgende levensgebieden wordt begeleiding geboden:

Zijn er financiële problemen, oplopende schulden of dreiging om inkomen te verliezen? Of heb je problemen om inkomen en uitgaven juist op elkaar af te laten stemmen?

Wij begeleiding je bij het werven van voldoende inkomen om in de basisbehoeften te voorzien.
Tevens helpen we je bij budgetteren om een gezond balans te creëren tussen inkomen en uitgaven.

Ben je op zoek naar een zinvolle activiteit buitenshuis om bijvoorbeeld toe te kunnen werken aan betaald werk?

Het hebben van structuur en meedoen in de maatschappij kan je nieuwe kansen bieden. Tevens kun je hiermee je sociaal netwerk verbreden.

We begeleiden je bij het vinden van een -voor jou- een passende activiteit betaald of onbetaald.

Ben je op zoek naar werk of wil je toch een studie volgen om later je droombaan te kunnen vinden? We begeleiden je bij het zoeken en vinden van werk en-/of een passende opleiding.

Is er sprake of vermoed je dat er zich problemen bevinden op het geestelijke gezondheid?
Wij kunnen je hierin ondersteunen en (samen met andere professionals) begeleiden om tot een adequate oplossing te komen.
We begeleiden en ondersteunen jou in je in eigen persoonlijke thuissituatie om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken.

Ondervind je problemen bij het onderhouden van goede relatie(s) met wie je een huishouden deelt? Is er sprake van een negatieve beïnvloeding?

We begeleiden en ondersteunen je bij het vaststellen van de knelpunten om tot een gewenst, aangenaam en veilig leefsituatie te komen.

Ondervind je lichamelijke problemen (chronisch of niet chronisch) waardoor je activiteiten niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren?
Wij begeleiden, ondersteunen en adviseren om een juiste belasting- en belastbaarheid te vinden om je zelfstandigheid te vergroten en-/of te behouden binnen je eigen realistische uitvoeringsvermogen..

Heb je momenteel een woning die niet bij je past (bijvoorbeeld onbetaalbaar, onveilig of niet toegankelijk)?
We helpen je bij het vinden van een adequate woning in een passende woonomgeving.

Heb je moeite om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis? Denk aan een sportschool, steun- of adviesgroep.
We begeleiden en ondersteunen je om sociaal isolement te voorkomen. Samen kijken we naar passende activiteiten om toch deel te kunnen nemen aan activiteiten welk voor jou belangrijk zijn.

Is er sprake van overmatig gebruik/misbruik van verdovende middelen zoals drugs of alcohol?
We begeleiden je bij het vinden en aangaan van een adequate oplossing/behandeling om de juiste stappen te zetten richting herstel.

Ondervind je problemen bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten zoals koken, poetsen, boodschappen doen post verwerken etc.?
We begeleiden en ondersteunen je om deze activiteiten weer uit te kunnen voeren. Hierbij kijken we samen naar een voor jou passende oplossing.
Tevens ondersteunen we je bij het aanbrengen van structuur in je dagelijks leven.

Heb je geen of weinig mensen om je heen die je kunnen steunen en ondersteunen of heb je moeite met aangaan en behouden van contacten?
We begeleiden je bij het vergroten van je sociale netwerk en deze te behouden.

Ben je in aanmerking gekomen met politie en justitie en heb je sturing nodig om op het juiste pad te blijven?
We begeleiden je om op het juiste pad te komen en te blijven.