045-2301001 · info@cabnb.nl

Wat bieden wij

Ambulante begeleiding

Bij ambulante begeleiding krijg je één of meerdere uren begeleiding bij jou thuis.

Er zal eerst een begeleidingsplan opgesteld moeten worden waarin er doelen worden geformuleerd
met bijbehorende actiepunten. Gedurende de begeleiding wordt er gewerkt aan deze doelen.

Volwassenen die al lang het hoofd boven water proberen te houden enerzijds door gebrek
aan intellectueel vermogen of door de psychische instabiliteit en anderzijds door bijvoorbeeld
middelengebruik. Vaak kunnen deze zaken ook gepaard gaan (dubbele diagnoses).
Er kunnen problemen zijn  op diverse levensgebieden.

Door gebrek aan probleemoplossend vermogen, heeft de doelgroep vaak strategieën ontwikkeld
om zich te redden in de maatschappij. Dit kan vanuit een maatschappelijk oogpunt als onwenselijk
of onaanvaardbaar ervaren worden.
Vaak heeft de doelgroep ook vormen van hulp gehad, dit heeft om welk reden dan ook gefaald.

 • Vaste begeleider
 • Duidelijke afspraken
 • Deskundigheid
 • Wij adviseren en coachen je in je dagelijks leven
 • We bemiddelen in verschillende conflictsituaties
 • We 24/7 bereikbaar zijn voor crisis situaties
 • We begeleiden en ondersteunen je bij verschillende afspraken
 • We helpen je op 12 levensgebieden
 • We richten ons op maatwerk en passen ons aan aan jouw mogelijkheden en doelen
 • We veilig omgaan met privacy
 • De kwaliteit van onze dienstverlening staat voorop

Bij aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden bij u thuis of bij ons
op kantoor.

Hierin bespreken we samen de hulpvragen en kijken we wat we voor je kunnen betekenen.
Hierna zal gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld worden waarin doelen worden
geformuleerd met bijbehorende actiepunten. Intern zullen we kijken voor een juiste match
tussen zorgvrager en hulpverlener.

Begeleiding wordt vanuit 2 verschillende kaders geboden.
1. WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)
2. Forensisch kader

CAB&B is multicultureel ingesteld waardoor wij in een multiculturele samenleving
optimale diensten en zorg kunnen leveren.
We beschikken over kennis en vaardigheden m.b.t cultuur, taal en religie.
Specifiek beschikken we over kennis over het Midden-Oosten en Eurazië.
We spreken meerdere talen.

•Financiën •dagbesteding •werk en opleiding •geestelijke gezondheid

•lichamelijke gezondheid •huiselijke relatie •huisvesting

•maatschappelijke participatie •middelengebruik

•activiteiten dagelijks leven •sociaal netwerk en justitie.