045-2301001 · info@cabnb.nl

  KFZ-ambassadeur

  CAB&B is ambassadeur voor Kwaliteit Forensische Zorg. Dit houdt in dat wij een actieve houding hebben wat kwaliteitsbevordering betreft m.b.t. de forensische zorg. Wij houden de nieuwste ontwikkelingen in de gaten, selecteren deze en passen toe om onze dienstverlening kwalitatief scherp te houden.

  Klachtenportaal

  CAB&B is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor u als client  betekent dit dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenregeling.

  Kwaliteitsregister Paramedici

  Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.

  HKZ

  Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.