Welkom op onze website

 

CAB&B is een zorgaanbieder gericht op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen verschillende gemeenten in de regio Zuid-Limburg en Noord-Brabant. CAB&B richt zich op twee aspecten:

1. Het behouden en/ of vergroten van de zelfredzaamheid binnen de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen).

2. Het afnemen of stabiliseren van problemen en/of beperkingen.

De mens is van nature een handelend wezen op het gebied van zijn rollen in de maatschappij. Dit maakt dat elk individu uniek is, daarom is het leveren van maatwerk binnen CAB&B uiterst belangrijk.