Over ons

CAB&B is een zorgaanbieder gericht op de Maatschappelijke Ondersteuning en forensische zorg. CAB&B is opgericht in 2016 vanuit een ergotherapeutisch perspectief. 

De primaire functie van CAB&B is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van hun zelfstandigheid en hun onafhankelijkheid. Daarmee behouden ze de regie over hun eigen leven. CAB&B is opgericht vanuit de behoefte als zorgverlener autonoom en bewust vanuit eigen normen en waarden te werken. De behoefte om persoonlijker te werken staat bij ons centraal.

Missie 

Ons uitgangspunt is zorg verlenen waar de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergoot, verbeterd of behouden. 

Visie
Ieder mens is uniek, het bieden van maatwerk waarbij we juist uitgaan van de mogelijkheden is voor ons een uitgangspunt om je te helpen bij het realiseren van je doelen.