wij coachen,
adviseren begeleiden

en bemiddelen

CAB&B is een zorgaanbieder gericht op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , forensische zorg en zorg vanuit WLZ.

CAB&B is een zorgaanbieder gericht op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , forensische zorg en zorg vanuit WLZ.

Onze dienstverlening is gericht op het vergroten en-/of behouden van de zelfredzaamheid en het afnemen of stabiliseren van problemen en-/of beperkingen. Het doel en streven is om vanuit jouw mogelijkheden, eigen kracht en competenties regie, over je eigen leven te krijgen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De WMO staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is een wet die ervoor zorgt dat jij de juiste ondersteuning krijgt om zelfstandig te kunnen wonen en bewegen. De uitvoering van de wet ligt bij jouw gemeente.

Forensische ambulante begeleiding

Forensische zorg wordt meestal opgelegd door de rechter als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd.

Wat kan ik verwachten?

Vaste begeleider, duidelijke afspraken, deskundigheid CAB&B is multicultureel ingesteld waardoor wij in een multiculturele samenleving optimale diensten en zorg kunnen leveren.

KFZ-AMBASSADEUR

CAB&B is ambassadeur voor Kwaliteit Forensische Zorg. Dit houdt in dat wij een actieve houding hebben wat kwaliteitsbevordering betreft m.b.t. de forensische zorg. Wij houden de nieuwste ontwikkelingen in de gaten, selecteren deze en passen toe om onze dienstverlening kwalitatief scherp te houden.

KLACHTENPORTAAL

CAB&B is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Voor u als client betekent dit dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenregeling.

HKZ

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Nieuws

July 5, 2024

Opvolgaudit

Onlangs heeft het 1e opvolgaudit plaatsgevonden. Dit betekent dat er opnieuw is gekeken naar onze...

July 5, 2024

Nieuwe locatie

CAB&B heeft een spreekkamer in Heerlen centrum. Het adres is Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

...

July 5, 2024

Vacature beschikbaar

Klik op vacatures voor meer informatie.

...