Sociaal netwerk

Heb je geen of weinig mensen om je heen die je kunnen steunen en ondersteunen of heb je moeite met aangaan en behouden van contacten?
We begeleiden je bij het vergroten van je sociale netwerk en deze te behouden.