12 levensgebieden

Samen met de begeleiding zal eerst een begeleidingsplan opgesteld worden. Daarbij lopen we 12 levensgebieden na. Hierbij maak je jouw problemen bespreekbaar, deze vertalen we de doelen die je wilt bereiken. Dan kijken we samen hoe er aan deze doelen gewerkt kan worden.