Huiselijke relatie

Ondervind je problemen bij het onderhouden van goede relatie(s) met wie je een huishouden deelt? Is er sprake van een negatieve beïnvloeding? 

We begeleiden en ondersteunen je bij het vaststellen van de knelpunten om tot een gewenst, aangenaam en veilig leefsituatie te komen.