Participatie en kwaliteit van het leven.

 

De volgende pijlers worden doorgenomen om participatie en kwaliteit van het leven te bevorderen

  


• Basis Algemene Dagelijkse  
   Levensverrichtingen (ADL) 
• Instrumentele ADL 
• Werkvermogen
• Gezondheidsvaardigheden


• Zingeving,    
  ‘meaningfulness’
• Doelen of idealen    
    nastreven 
• Toekomstperspectief 
• Acceptatie 


• Sociale en communicatieve  
   vaardigheden 
• Sociale contacten 
• Betekenisvolle relaties 
• Geaccepteerd worden 
• Maatschappelijke      
  betrokkenheid 
• Betekenisvol werk 


• Cognitief functioneren
• Emotionele toestand 
• Eigenwaarde en zelfrespect 
• Gevoel controle te hebben,
   ‘manageability’ 
• Zelfmanagement en eigen  
  regie 
• Veerkracht, ‘resilience’
• Je situatie begrijpen,  
   ‘comprehensibility’


• Kwaliteit van leven,    
  welbevinden 
• Geluk beleven 
• Genieten 
• Ervaren gezondheid 
• Lekker in je vel zitten 
• Levenslust 
• Balans 


• Medische feiten 
• Medische waarnemingen 
• Ervaren gezondheid 
• Lichamelijk functioneren 
• Klachten en pijn 
• Energie