045-2301001 · info@cabnb.nl

Disclaimer

Disclaimer

Op deze website zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. U verklaart zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken.

GEBRUIK VAN WWW.CABNB.NL

Aan de geboden informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens is de informatie op deze website uitsluitend bedoeld als algemene informatie. CAB&B stelt met alle zorgvuldigheid deze website samen. Desondanks staat CAB&B niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie waarbij er verwezen wordt naar andere bronnen. Hierbij aanvaardt CAB&B geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van andere bronnen/links. Gebruik hiervan is geheel op eigen risico.

INFORMATIE GEBRUIKEN

De informatie op deze website mag gedownload en afgedrukt worden voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om informatie op deze website zonder schriftelijke toestemming te verspreiden en of openbaar te maken. Met informatie wordt bedoeld; tekst, logo en ander grafisch materiaal.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.