045-2301001 · info@cabnb.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CAB&B kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CAB&B, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CAB&B verstrekt. CAB&B kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–       Voor- en achternaam

–       Adresgegevens

–       Geboortedatum

–       Geslacht

–       Burgerservicenummer

–       Telefoonnummer

–       E-mailadres

–       Gegevens over de inkomen en uitgaven

–       Gegevens over de schulden

–       IP Adres

WAAROM  CAB&B GEGEVENS NODIG HEEFT

CAB&B verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens binnen CAB&B:

Ø Toestemming van betrokkene is verkregen;

Ø De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ø Daarnaast kan CAB&B uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening vanuit de WMO.

HOE LANG CAB&B GEGEVENS BEWAART

CAB&B bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

CAB&B verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is, met uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CAB&B worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website CAB&B gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

CAB&B maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CAB&B bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CAB&B te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CAB&B heeft hier geen invloed op.

CAB&B heeft Google geen toestemming gegeven om via CAB&B verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cabnb.nl CAB&B zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Verder mogen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking laten intrekken.

BEVEILIGEN

CAB&B neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CAB&Bmaakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CAB&B verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CAB&B op via info@cabnb.nl

www.cabnb.nl is een website van CAB&B. CAB&B is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres en postadres: Marktstraat 74, 6461 CZ Kerkrade
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66674832

Telefoon: 045-2301001
E-mailadres: info@cabnb.nl